starý srnec v obilí - hra na schovávačku s poľovníkom