jazvec na love, hoci túto činnosť realizuje prevažne v noci